אִיגֶרֶת חוֹב פְּדוּיָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: redeemed bond

1. איגרת חוב שבהגיע מועד הפדיון שולם המגיע על פיה על־ידי המנפיק.
2.איגרת חוב של תאגיד שהונפקה על־ידו ונמכרה לציבור אך נרכשה חזרה על־ידי התאגיד לפני מועד החלות, אם דבר זה מותר לפי תנאי האיגרת. (גם: איגרת אוצר).