אִיגֶרֶת חוֹב עִירוֹנִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: municipal bond

שם כולל לאיגרות חוב נפוצות בארה"ב המונפקות על ידי מדינה או ממשלה מקומית, או סוכנויות או רשויות שונות או טריטוריות של ארה"ב וכדומה. גם בישראל החלו להתעניין בהנפקת איגרות חוב מסוג זה. אך לדברי סוכנויות המידרוג קיימות באיגרות חוב כאלה ארבעה סיכונים עיקריים: איסדורי (רגולרי), כלכלי, פיננסי ותיפעולי. המודל הכלכלי הוא איגוח תקבולי ארנונה מאזורים ספציפיים והסיכון הכלכלי הוא בעיקר בירידה בשיעורי התפוסה ומעבר של עסקים לאזורי תעסוקה אחרים או מחוזות מתחרים