אִיגֶרֶת חוֹב עדִיפָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: senior bond

איגרות חוב שיש להן עדיפות בתביעה כלפי נכסי הפירמה שהנפיקה אותם, לעומת איגרות חוב אחרות, במקרה של חיסול החברה.