אִיגֶרֶת חוֹב נִפְדֵּית לשִיעוּרִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: instalment bond / serial bond

איגרות חוב שהונפקו במועד אחד אבל לכל איגרת חוב יש מועד פדיון מיוחד המצוין עליו.