אָדָם בנקאות ושוק ההון
לועזית: person / man

בחוק: פשוטו כמשמעו, וכן חברה או התאחדות או חבר בני־אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים.