אִיגֶרֶת חוֹב נִסְחֶרֶת בְּמַטְבֵּעַ חוּץ בנקאות ושוק ההון
לועזית: bond dealt in foreign currency

איגרות חוב הנקובות במטבע חוץ, דהיינו במטבע שאינו ההילך החוקי של הארץ המנפיקה, ושנמכר בשווקים המקומיים במטבע שבו נקובה האיגרת. לדוגמה, איגרת חוב הנקובה בדולרים של ארה"ב ונמכרת בדולרים בישראל, בבריטניה, או בכל מדינה אחרת מחוץ לארה"ב. כלומר, כל איגרת חוב שהריבית והפירעון שלה ייעשו במטבע חוץ. את איגרות החוב המונפקות בישראל במטבע חוץ רשאים לרכוש תושבי חוץ כנגד חשבונות מטבע חוץ חופשיים, ואילו תושבי ישראל רק באמצעות חשבונות מיוחדים שאושרו לכך. אלה הן איגרות חוב של קונצרנים שונים (לא של מדינת ישראל). רוב האיגרות נקובות בדולרים, אך יש איגרות הנקובות גם במטבעות אחרים וכן ביחידת המטבע האירופית. האיגרות נושאות ריבית קבועה או משתנה על פי סוג האיגרת. יש להבחין בין איגרות חוב נסחרות במטבע חוץ לבין 'איגרות חוב זרות' (FOREIGN BONDS) כשהאחרונות מתייחסות למנפיק שהוא מארץ זרה ואילו איגרות החוב הן במטבע המקומי.