אִיגֶרֶת חוֹב נִמְשֶׁכֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: continued bond

1. שם אחר לאיגרת חוב נדחית. (ע"ע).
2.שם אחר לאיגרת חוב צמותה. (ע"ע).