אִיגֶרֶת חוֹב נִדְחֵית בנקאות ושוק ההון
לועזית: deferred bond

1. איגרת חוב שבה שיעורי הריבית הולכים וגדלים בהדרגה. עם הנפקתה היא נושאת ריבית פחותה מהמקובל אולם זו הולכת וגדלה עד שהיא מגיעה לשער מסוים ואז היא מוחלפת באיגרת חוב רגילה הנושאת שער ריבית קבוע.
2. איגרת חוב שבהגיעה מועד פדיונה המנפיק אותה לא עמד בתשלום, אך בהסכמת הנושים נקבע כי תמורתה תשולם במועד מאוחר יותר. עד מועד הפדיון מוסיפים לשלם ריבית על האיגרת וגם לא חל כל שינוי בביטחונות שניתנו לה בעת ההנפקה. איגרת כזו מכונה גם 'איגרת חוב מוארכת' (EXTENDED BOND).