איגרת חוב מתמדת בנקאות ושוק ההון
לועזית: perpetual bond

ע"ע איגרת חוב צמותה.