איגרת חוב מתואמת בנקאות ושוק ההון
לועזית: adjustment bond

איגרות חוב שמנפיקה חברה כחלק מתהליך הארגון מחדש שהיא עוברת ותוך כדי כך מחליפה את התחייבויותיה הקודמות שבידי הציבור. איגרות חוב אלה מבטיחות לשלם ריבית רק אם לחברה יהיו רווחים. לעתים איגרות חוב אלה אינן נושאות ריבית כלל ואז הן מכונות גם 'איגרות חוב פסיוויות' (PASSIVE BONDS). ההסכמה להחלפה נעשית על ידי בעלי האיגרות עצמם במסגרת הסדרי נושים הסבורים שההחלפה עדיפה על פשיטת רגל של החברה. (השווה: איגרת חוב הכנסה).