אִיגֶרֶת חוֹב מִשְׁתַּתֶּפֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: participating bond

איגרת חוב נושאת ריבית קבועה שחייבת להשתלם לעתים מזומנות, אולם נוסף לכך החברה המנפיקה משתפת את בעלי איגרות החוב ברווחיה. צורת ההשתתפות יכולה להיות שונה ממקרה למקרה. למשל, אחוז קבוע מעל ריבית החובה, או אחוז מסוים מרווחי החברה וכדומה. איגרות כאלה מוצאות, אם הן מוצאות, על ידי גופים הנתקלים בקשיי אשראי כדרך לעידוד מכירת איגרות החוב שלהן.