אִיגֶרֶת חוֹב מְשׁוּתֶּפֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: joint bond

איגרות חוב המוצאות על ידי יותר מגורם אחד וההתחייבות בה כלפי מחזיקי איגרות החוב היא משותפת, על בסיס של ביחד ולחוד (ולכן גם נקראת 'איגרות חוב ביחד ולחוד' (JOINT AND SEVERAL BOND). בשווקים הפיננסיים בארה"ב איגרת כזו מקובלת כאשר חברה אם רוצה להבטיח את איגרות החוב של חברה בת (ראה: איגרת חוב מובטחת בנאמנות).