אִיגֶרֶת חוֹב מְיַיצֶּבֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: funding bond

איגרות חוב המונפקות כדי לפדות חובות שוטפים, או כדי לחסל התחייבויות ארוכות־ טווח שתנאיהן פחות נוחים.