אִיגֶרֶת חוֹב מְיוּעֶדֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: designated bond

1. איגרת חוב בלתי סחירה בבורסה שהוצאה לקופת גמל בלבד. בעבר נשאו איגרות חוב אלה תשואה גבוהה במיוחד עם הצמדה למדד או לדולר וייתרו את הצורך בניהול השקעות של גופים אלה.
2. כל איגרת חוב שהוצאה למטרה מיוחדת.