אַד־הוֹק, כְּלָל בנקאות ושוק ההון
לועזית: ad-hoc rull

ע"ע כלל אד־הוק.