אִיגֶרֶת חוֹב מוּבְטַחַת בְּנֶאמָנוּת בנקאות ושוק ההון
לועזית: collateral trust bond

סוג של איגרת חוב שניתנו לה בטחונות, כגון איגרות חוב או מניות של חברות אחרות, או מניות של החברה המנפיקה, ואלה מופקדים בידי נאמנים, בהתאם לתנאי ההנפקה, כדי לערוב לפרעון הקרן והריבית של איגרות חוב שלטובתן הופקדו הביטחונות. איגרות חוב שלהן בטחונות כאלה הן איגרות שהוצאו, למשל, על ידי חברה אם המפקידה איגרות חוב או מניות של חברה בת.