אִיגֶרֶת חוֹב מוּבְטַחַת בנקאות ושוק ההון
לועזית: secured bond

איגרת חוב שפירעונה מובטח במשכון או בשיעבוד נכסים של החברה שהנפיקה אותה. השיעבוד יכול שיהיה על רכוש נייד או על רכוש לא נייד. מנפיק איגרת חוב כזו, שאינו עומד בתשלומי הקרן או הריבית במועד, רשאים בעלי איגרות החוב לתובעו לדין לשם קבלת המגיע להם ולדרוש מבית המשפט צו הוצאה לפועל למכירת הנכסים המשועבדים. במקרה שהמנפיק פושט רגל נכללים בעלי איגרות החוב המובטחות במסגרת הנושים בני זכות קדימה. אם השיעבוד שלהם הוא שיעבוד שוטף וקיים גם שיעבוד מיוחד על הרכוש, כגון משכנתא לטובת מלווים אחרים, יהיו בעלי השיעבוד המיוחד עדיפים על בעלי איגרות החוב המובטחים, אך לעומת זאת הם יהיו עדיפים בקבלת תשלומים על פני נושים רגילים.