איגרת חוב מגובת משכנתא בנקאות ושוק ההון
לועזית: mortgage backed security [MBS]

איגרת חוב שהביטחון שלה הוא משכנתאות שנתן בנק ומכר את זכויותיו להחזר תשלומי המשכנתא לצד שלישי. הצד השלישי מחזיק אפוא בנייר ערך סחיר מגובה משכנתא שאותו הוא מוכר למשקיעים. בשיטה זו תיק המשכנתאות מדורג בהתאם לפרופיל הלווה וכך המשקיע יכול לבחור באיגרות חוב שפרופיל סיכון / סיכוי מועדף עליו, הריבית ומחיר איגרת החוב היא בהתאם לכך. השיטה עובדת כל עוד מקבל המשכנתא עומד בתשלומיו כשזה לא המצב כל מגדל הקלפים מתפרק. (ראו משבר הסב-פריים).