איגרת חוב ללא ריבית בנקאות ושוק ההון
לועזית: non interest bearing bond

איגרת חוב של חברה שאינה נושאת ריבית נומינלית במשך תקופת חיי האיגרת והתשואה למשקיע מתקבלת מכך שזו נמכרת בניכיון. הווה אומר: איגרת חוב שעד למועד הפדיון שלה לא משולמת ריבית כלשהי והתשואה מתקבלת במועד החלות בשעה שהאיגרת נפדית בערכה המלא. ההפרש בין מחיר הרכישה וערך הפדיון נחשב בדרך כלל לרווח הון. איגרות חוב אלה היו פופולריות בראשית שנות ה-80 של המאה ה-20 בשווקים רבים, אולם ברוב הארצות תוקנו חוקי המס כך שאין עוד אפשרות להימנע בדרך זו מתשלום מס. סוג דומה במהותו לאיגרות חוב אלה הן איגרות חוב המכונות 'איגרות חוב בניכיון ניכר'