איגרת חוב ללא כיסוי בנקאות ושוק ההון
לועזית: naked bond

ע"ע איגרת חוב בלתי מובטחת.