אִיגֶרֶת חוֹב להמָרָה לאוֹפְּצְיוֹת ולמנָיוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: convertible bond to options and shares

איגרת חוב של מחזיק בה זכות להחזיקה עד למועד הפדיון, כדרך כל איגרת חוב, או להמיר אותה במניות וכתבי אופציה לפי יחס המרה קבוע מראש. לעתים כוללים תנאי ההמרה גם תשלום תוספת מימוש שנקבעה.