אִיגֶרֶת חוֹב לַהמָרָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: convertible bond

איגרת חוב של חברה עסקית אשר בעת הנפקתה החברה שהנפיקה אותה קבעה בתנאיה שהיא נותנת לבעליה גם את הזכות להחליפה בנייר ערך אחר של החברה המנפיקה, בדרך־כלל למניות רגילות, לפי שער המרה קבוע מראש במועד פדיון אחד או יותר. האופציה מופעלת כאשר המנייה של החברה עוברת סף מסויים שנקבע מראש בתשקיף ההנפקה של איגרת החוב. איגרת כזו יכול שתשלם ריבית תקופתית וקרן בסוף התקופה אבל אם מחיר המנייה עובר את מחיר הסף היא עוברת למסלול מנייתי והמחזיק בה זכאי לקבל תמורתה מנייה של החברה. מחיר הסף נקבע כך שלבעל איגרת החוב יהיה כדאי להמירה למניות החברה במקום להמתין לתשלומי הריבית והקרן. כמובן שאם יש משבר בשוק המניות המשקיעים יעדיפו את מסלול איגרת החוב.