חיפוש בלקסיקון
 
     
 
חַתָּם
 
 

לועזית: underwriter
בניירות ערך, גוף המתחייב כלפי החברה העומדת להנפיק ניירות ערך לציבור לרכוש ממנה כל כמות של ניירות ערך, אשר הוצעה לציבור במסגרת ההנפקה, ואשר לא נרכשה. בישראל החתם הוא בדרך כלל בנק מסחרי או בתי השקעות והסכמי החיתום נעשים בהנפקות של מניות ואגרות חוב. החתם בודק מטעמו את תנאי ניירות הערך המוצעים, את תשקיף ההנפקה, וכן את המצב הכלכלי והמשפטי של החברה המנפיקה. בדיקה זו נעשית גם על מנת לוודא, שמחיר ההנפקה ותנאיה הם הוגנים ותאומים את ערכו הריאלי של נייר הערך המוצע. לרוב תפקידו של החתם אינו מסתיים בכך, תרומתו העיקרית היא בשיווק נייר הערך לגופים מוסדיים כמו קופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות פנסיה על ידי שיכנוע הגופים שמדובר באיגרות חוב אמינות וכדאיות מבחינת הסיכון. על פי חוק ניירות ערך, כשבתשקיף נכלל שמו של אדם שהתחייב לרכוש את ניירות הערך המוצעים, כולם או מקצתם, אם לא ירכוש אותם הציבור, חייב לחתום גם הוא, והוא אחראי, יחד עם המנפיק, לנכונות הפרטים המופיעים בתשקיף ולשלמותם. תמורת התחייבות לרכוש את המניות שלא יימכרו בתקופת ההנפקה, מקבל החתם עמלת חיתום מהחברה. לעיתים, הנפקה מובטחת על ידי מספר חתמים היוצרים סינדיקט (או קונסורציום) לצורך זה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021