אִיגֶרֶת חוֹב לֹא־צְמוּדָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: unlinked bond / unindexed bond

איגרת חוב שאינה נושאת הצמדה כלשהי (למדד או לדולר) והתשואה שלה היא תשואת ריבית רגילה בלבד.