איגרת חוב לא ממשלתית בנקאות ושוק ההון
לועזית: non government bond

ע"ע איגרת חוב של חברה.