איגרת חוב לא מדורגת בנקאות ושוק ההון
לועזית: non-graded bond

ראו איגרת חוב בדירוג נמוך