אִיגֶרֶת חוֹב חשׂוּפָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: strips / naked bond

1. איגרת חוב שתלושי הריבית הורדו ממנה במגמה למכור אותם בנפרד. (עגה, ארה"ב).
2. כינוי לאיגרת חוב בלתי מובטחת. (ע"ע).