אִיגֶרֶת חוֹב זָרָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: foreign bond

איגרת חוב שהמנפיק שלה הוא מארץ זרה אבל היא נקובה במטבע מקומי. כלומר, איגרת חוב המונפקת בשווקי ההון המקומיים הגדולים על־ידי לווים לא מקומיים, כגון איגרות חוב "ינקי", איגרות חוב "בולדוג" ואיגרות חוב "יין". (השווה איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ).