אִיגֶרֶת חוֹב זִיבּוּרִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: junk bond

כינוי לאיגרת חוב בת־סיכון גבוה, הנושאת, מאידך, שיעור תשואה גבוה לפדיון. איגרת כזו מכונה, בלשון "מכובסת" - "איגרת חוב בתשואה גבוהה" או "איגרת חוב עתירת תשואה" ובעגת השוק בארה"ב איגרת של "עשר אגורות לשקל" משום שהן מבטיחות תשלום של שקל ביום הפירעון כאשר עתה ניתן לקנותן בעשר אגורות. הדבר נובע מכך שמצד אחד יש סיכון שהחוב לא יוחזר ומאידך אם אכן החוב, או אפילו חלק ממנו, יוחזר התשואה תהייה גבוהה מאוד.