חיפוש בלקסיקון
 
     
 
חֶשְבּוֹן
 
 

לועזית: account
1. רישום או תעודה מסחריים המציינים סכום המגיע מאדם לחברו בעד סחורה, שירות וכדומה.
הפרטים הכלולים בחשבון שונים ממקרה למקרה. למשל: בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים אדם שמכר מצרך בר־פיקוח לשאינו צרכן צריך לתת חשבון שייכלול - המספר הסידורי של החשבון; שם המוכר ומען מקום עסקו; שם הקונה ומענו; שיעורו ותיאורו של המצרך שנמכר; המחיר שבו נמכר המצרך, בפירוט חישובי התמורה בעד מסירה, אריזה, ביטוח וכיו"ב, במידה שנכללו בחישובי המחיר; תיאורו של כל שירות שנעשה לרגל מכירת המצרך; תאריך המכירה; תאריך החשבון וכל פרט אחר שיקבע על ידי השר בצו.
2. מסמך המצביע על יחס מסחרי בין ארגון עסקי לבין לקוח, כגון היתרה של לקוח הלווה או מפקיד כספים בבנק, או אצל עמיל בורסה (ברוקר).
3. רישום עסקות בהנהלת חשבונות ומועדם שנתבצעו על ידי ארגון מסוים המבוטא בחיובים וזיכויים כספיים, ומראים היתרה השוטפת.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021