איגרת חוב הכנסה בנקאות ושוק ההון
לועזית: income bond

סוג של איגרת חוב שהחברה המנפיקה משלמת עליה ריבית רק מהכנסתה השוטפת. ריבית העולה על ההכנסה השוטפת אינה משתלמת, אבל יכול שתצטבר במשך מספר שנים, על פי תנאי האיגרת. איגרת חוב כזו אינה מקובלת בישראל. (השווה: איגרת חוב מתואמת).