אִיגֶרֶת חוֹב הטָבָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: bonus bond

איגרות חוב המתחלקות לבעלי מניות בחברה ללא תמורה מתוך רווחיה הבלתי מחולקים של החברה.