אִיגֶרֶת חוֹב דוּ־מַטְבֵּעִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: dual currency bond

איגרות חוב שהערכים שלהן נקובים בשני מטבעות והן מאפשרות לבעליהן לבחור לפדות את האיגרת באחת משני המטבעות שבהם נקובה האיגרת.