אִיגֶרֶת חוֹב בְּרֵרָה כְּפוּלָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: double option bond

איגרת חוב המאפשרת לבעליה לבחור בין הצמדה למדד המחירים לצרכן לבין הצמדה לדולר. חלק ההצמדה יכול שלא יהיה מלא.