אִיגֶרֶת חוֹב בְּרֵרָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: bonds optionally linked

איגרת חוב רב־מסלולית - בדרך כלל שנַים - שבהם לבעל איגרת החוב הברירה לבחור את צורת הפרעון והתשלום על־פי המסלול העדיף.