אִיגֶרֶת חוֹב בְּרִיבִּית מִשְׁתַּנָּה בנקאות ושוק ההון
לועזית: variable interest bond

איגרת חוב שבה הריבית אינה קבועה מראש לכל תקופת האיגרת אלא זו נקבעת על פי מפתח מסוים, שבו באים לידי ביטוי התנאים השוררים בשוק (לדוגמה: שער הריבית הבסיסית), כששיעור זה נקבע מראש לתקופת הפדיון הקרובה. ההתאמה של שיעור הריבית נעשה על פי מועדים הקבועים באיגרת, כגון בראשית כל רבעון, חצי שנה או שנה. איגרת חוב כזו מכונה גם 'איגרת חוב בריבית ניידת' (FLOATING RATE BOND).