אִיגֶרֶת חוֹב בַּעלַת אוֹפְּצְיַית מֶכֶר בנקאות ושוק ההון
לועזית: put bond

איגרות חוב שניתן לפדות אותן במחיר קבוע במשך תקופת זמן נתונה. (ארה"ב).