אִיגֶרֶת חוֹב בְּנִיכָּיוֹן נִיכָּר בנקאות ושוק ההון
לועזית: deep discount bond

סוג של איגרות חוב שבהן משולמת ריבית קטנה מאוד וההפרש בין ריבית זו לבין ריבית המשתלמת בשוק נובע מהניכיון שבו נמכרה האיגרת.