אִיגֶרֶת חוֹב בְּנִיכָּיוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: discounted bond

איגרת חוב שערך השוק השוטף שלה - או שהיא נמכרה במקור - מתחת לערכה הנקוב. לדוגמה: איגרת חוב שערכה הנקוב הוא 1000 ש"ח הנמכרת ב-950 שקל. המשקיע יקבל בכל שנה שבה מוחזקת האיגרת את הריבית הנקובה בתלוש בתוספת 50 ש"ח במועד החלות ובתוספת הפרשי הצמדה, אם יש כאלה. בעת חישוב התשואה על איגרת חוב שנמכרת בניכיון יש לקחת בחשבון שאת ריבית התלוש יש לייחס - בדוגמה האמורה - ל-950 ש"ח ולא לערך הנקוב של האיגרת, וכן את הערך של התוספת שתתקבל במועד הפדיון. מבחינת המנפיק, אם האיגרת נמכרה בניכיון בעת הצעת המכר הראשונית שלה, הניכיון הוא עלות נוספת של האיגרת, שאותה הוא מפחית במשך תקופת חייה של איגרת החוב.