אִיגֶרֶת חוֹב בלי רִיבִּית בנקאות ושוק ההון
לועזית: non-interest bearing bond

איגרת חוב של חברה שאינה נושאת ריבית נומינלית במשך תקופת חיי האיגרת והתשואה למשקיע מתקבלת מכך שזו נמכרה בניכיון.
(גם: איגרת חוב ללא תלוש).