איגרת חוב בכירה בנקאות ושוק ההון
לועזית: senior bond

סוג של איגרות חוב, או חלק של הסוג, שיש לו עדיפות בתביעה כלפי נכסי הפירמה שהנפיקה אותם, לעומת איגרות חוב אחרות, במקרה של חיסול החברה. הדבר יכול לנבוע מהעובדה שלאלה יש משכנתא ראשונה על בנינים או ציוד, או מהסדר פורמלי אחר.הזיקה שיש לבעלים של איגרת כזו בנכסי המנפיק מכונה 'זיקה עדיפה' (SENIOR INTEREST).