אִיגֶרֶת חוֹב בְּייֶנִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: yen bond

1. כללית: כל איגרת חוב המונפקת ביינים יפנים.
2. בבנקאות הבינלאומית: איגרות חוב ביינים שהונפקו מחוץ ליפן.