איגרת חוב בדירוג נמוך בנקאות ושוק ההון
לועזית: low grade bond

איגרת חוב המדורגת על ידי סוכנויות הדירוג בציון המעיד כי קיים סיכון שלפיו מנפיק האיגרת עלול להיתקשות לשלם את החוב בעתיד (כגון דירוג BB עד לדירוג D שהוא הדירוג הנמוך ביותר). איגרות כאלה מקובלות בארה"ב אך בישראל נהוג לכנותן איגרת חוב לא-מדורגת. איגרות חוב אלה נושאות, על הנייר, תשואה גבוהה ואם האיגרת אכן תיפרע זוהי השקעה טובה, אבל בהרבה מקרים המנפיק הופך לחדל פירעון ואז במקרה הטוב יקבל בעל האיגרת רק חלק מהחוב, אם בכלל, ולכן איגרות חוב אלה מכונות גם איגרות חוב ספקולטיוויות. (השווה: איגרת חוב בדירוג בינוני; איגרת חוב בדירוג גבוה).