אִיגֶרֶת חוֹב בְּבַטּוּחוֹת בִּיְדֵי נֶאמָן בנקאות ושוק ההון
לועזית: collateral trust bond

איגרת חוב או שטר חוב המובטחים בביטחונות סחירים המופקדים בידי נאמן.