איגרת חוב אופציה בנקאות ושוק ההון
לועזית: option bond

הכינוי באר"הב לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם