איגוּם בנקאות ושוק ההון
לועזית: pooling

קיבוץ מכשירים פיננסיים בעלי מאפיינים דומים (לדוגמה: משכנתאות) לצורך מכירתם בשוק המשני. האיגום נועד לבחון את הסיכון ובעיקר לשפר את יכולת הניבוי הסטטיסטית של התנהגות הלווים (ראו איגוח).