אִי־תַּשְלוּם בנקאות ושוק ההון
לועזית: non-payment

אי־קבלת כספים במועד שהוסכם עליו.