אִי־שְפִיוּת בנקאות ושוק ההון
לועזית: insanity

במשפט: מצב נפשי בו האדם איננו כשיר לעסוק בענייניו או לכהן בתפקיד מסוים.