אִי־שִימּוּש בנקאות ושוק ההון
לועזית: non user

במשפט: הימנעות משימוש בזכות ובשל־כך הזכות יכולה להיות בטלה.