אִי־פֵּירָעוֹן שֵיק בנקאות ושוק ההון
לועזית: non-payment of check

אי־תשלום שיק על־ידי בנק משום אירוע שאירע, כגון ביטול הוראות הפירעון; ידיעה על מות הלקוח או על פשיטת רגל שלו.